Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier

17-01-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier med hjemmeboede børn. Ansøgningsfrist: 23. februar 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5 mio. kr. til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter til socialt udsatte familier med hjemmeboende børn.

Ansøgningspuljen har til formål at give socialt udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et sommerferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag, og udvide familiernes sociale netværk.

Mange frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger arrangerer ferieophold for socialt udsatte familier med børn, og foreningerne kommer dermed i kontakt med en lang række socialt udsatte familier. Det giver foreningerne en god mulighed for på længere sigt at bistå familierne med at få familielivet og hverdagen til at fungere bedre.

Tilbuddet om et sommerferieophold er indgangsvinklen til at rekruttere familierne til de opfølgende sociale aktiviteter, som fx kan omhandle børneopdragelse, husholdningsøkonomi, motion, sund mad eller kulturudflugter. 

Familierne søger selv foreningerne om deltagelse i sommerferieopholdet, og det er et positivt udgangspunkt for samværet, at familierne ofte har stor tillid til de foreninger, der arrangerer sommerferieopholdet.

Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier, der har hjemmeboende børn, og som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Det kan være familier, hvor forældrene er økonomiske trængte, psykisk sårbare, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen, har et spinkelt eller manglende netværk og/eller forældre med misbrugsproblemer mv.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist fredag den 23. februar 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 17-01-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her