Pulje: Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

13-09-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til etablering af samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,5 mio. kr. til kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier med mere behandlingskrævende plejebørn får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Samarbejdet skal bidrage til, at plejefamilierne er klædt på til at rumme plejebørnenes behov.

Det forventes, at 4-5 kommuner vil kunne modtage midler fra puljen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er plejefamilier med mere behandlingskrævende plejebørn.

Plejefamilier med børn, der er mindre behandlingskrævende, kan også indgå i målgruppen.

Det er dog et krav, at der skal indgå plejefamilier med mere behandlingskrævende børn i de enkelte projekter.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2018 kl. 12:00. Der modtages ikke ansøgninger efter denne frist. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Informationsmøde den 31. august 2018

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde om ansøgningspuljen den 31. august kl. 9.30 til 12.00. Der er tilmeldingsfrist den 28. august 2018.

Tilmelding til informationsmødet om ansøgningspuljen

Dagens oplæg kan hentes her:

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder 

Oplæg fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej

Spørgsmål og svar fra informationsmødet om puljen for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

Senest opdateret 13-09-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her