Pulje: SærligSoc

02-08-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til særlige sociale formål. Der er ansøgningsfrist 11. september 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en udlodningspulje på 8,0 mio. kr. til særlige sociale formål.

Ansøgningspuljens formål er at styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der kan således ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. Med denne ansøgningspulje kan der søges om midler til projekter i perioden fra 1. december 2018 til 30. november 2020, dvs. i en projektperiode på op til to år.

Temaet for årets SærligSoc-ansøgningspulje er: Fremme af deltagelse i frivillige fællesskaber gennem projekter, der er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Kravene til opstilling af budgetter er i år forenklet i denne ansøgningspulje, blandt andet er periodiseringskravene forenklet, så der skal budgetteres kvartalvis i stedet for månedsvis.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker, der har sociale problemstillinger eller befinder sig i en svær livssituation.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 11. september 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 02-08-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her