Pulje: Omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge

23-02-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til projekter, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 20. april 2018 kl. 12:00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,6 mio. kr., som kommuner kan søge med henblik på at investere i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Målet med ansøgningspuljen er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller den enkelte unge.

Der kan bl.a. ansøges om midler til:

  • Nye indsatser og metoder, der styrker den tidlige forebyggende tilgang i den samlede kommunale indsatsvifte.
  • Tiltag eller metoder, der styrker det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler, PPR og børnemyndighedsområdet.
  • Afprøvning af evidensbaserede metoder og redskaber til opfølgning på mål og progression af indsatsen hos barnet eller den unge.
  • Opkvalificering eller uddannelse af medarbejdere i nye løsninger og metoder.
  • Udbredelse af allerede eksisterende og velfungerende initiativer i kommunerne til en styrkelse af tidligere forebyggende indsatser.
  • Personaleressourcer til opstart af nye tiltag eller opgaver i forbindelse med en styrkelse af tidlige forebyggende indsatser.

Målgruppe
Målgruppen er socialt udsatte børn, unge og deres familier, der har behov for særlig støtte eller er i risiko for at udvikle et sådant behov.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 20. april 2018 kl. 12. 00.

Ansøgerkreds
Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

Senest opdateret 23-02-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her