Pulje: Økonomi- og gældsrådgivning

19-03-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Ansøgningsfrist: 23. april 2018 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 19,5 mio. kr., som frivillige foreninger og private organisationer, der har erfaring med gældsrådgivning, kan søge til helhedsorienteret økonomi- og gældsrådgivning.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning, og dermed medvirker til at reducere social udsathed. Ansøgningspuljen skal muliggøre, at udsatte borgere kan modtage en gratis, helhedsorienteret rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold såvel som om sociale og beskæftigelsesmæssige forhold.

Økonomi- og gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører – fx mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer ­– for at sikre en helhedsorienteret rådgivning.

Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 23. april 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har erfaring med gældsrådgivning.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

 

 

Senest opdateret 19-03-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her