Pulje: Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge

07-05-2018

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge. Ansøgningsfrist: 29. juni 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10,5 mio. kr. i 2018 til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge.

Formålet med initiativet er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer indsatser med henblik på, at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

De udviklede indsatser og metoder skal bidrage til, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde sociale fællesskaber. På længere sigt er det et formål, at målgruppen opnår en øget fastholdelse i og opnåelse af uddannelse og beskæftigelse og kan fortsætte et liv uden eller med mindst mulig støtte.

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er psykisk sårbare unge, der er i alderen 16 til 30 år og begrænses i deres livsudfoldelse på grund problemer som f.eks. ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. juni 2018 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Kommunerne kan indgå i et samarbejde med relevante sociale tilbud, som enten er kommunale, regionale, private eller frivillige aktører.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

 

Senest opdateret 07-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her