Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

09-02-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre i 2018 (FRIG 2018). Ansøgningsfrist: 6. april 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 22,4 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG 2018). Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Nye tildelingskriterier i 2018

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er udarbejdet nye tildelingskriterier for ansøgningspuljen i 2018.

De nye tildelingskriterier omfatter generelle tildelingskriterier, puljespecifikke krav og organisatoriske krav, som ansøger skal opfylde for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen.

Overordnet skal ansøger opfylde tildelingskriterier, som omhandler vedtægter, der danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse; en strategi for frivilligcenteret, herunder målsætninger; samt krav om kommunal medfinansiering.

Se vejledningen på Tilskudsportalen for den fulde beskrivelse af de nye tildelingskriterier og krav.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 6. april 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som frivillige foreninger eller selvejende institutioner med selvstændigt regnskab.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der foruden de nye tildelingskriterier for 2018 også er udarbejdet en ny definition af, hvad et frivilligcenter er. Den nye definition lyder således: 

Definition af et frivilligcenter

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

 

 

Senest opdateret 09-02-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her