Pulje: Fortsat udbredelse af tre bostøttemetoder

07-06-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD). Ansøgningsfrist: 13. august 2018 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,0 mio. kr., som kommuner kan søge til fortsat udbredelse af disse tre bostøttemetoder:

  • Critical Time Intervention: CTI er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase.
  • Social Færdighedstræning: SFT Social færdighedstræning er en pædagogisk, gruppebaseret metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.
  • Åben Dialog: ÅD er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer i kommunerne for implementering af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder. 

Ansøger skal enten allerede have indgået en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om rådgivnings- og implementeringsstøtte til udbredelse af CTI, SFT eller ÅD eller indgå den i forbindelse med evt. tilskud fra denne pulje.

Læs mere om metoderne og støtten til implementering

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder,som vurderes at være i målgruppen for metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) eller Åben Dialog (ÅD).

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 13. august 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Kommunerne kan eventuelt indgå samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-06-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her