Pulje: Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

07-06-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud. Ansøgningsfrist: 14. august 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 52,1 mio. kr. til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel i dagtilbud.

Det skal ske via forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud, der har en høj andel af børn i udsatte positioner. Indsatserne skal have fokus på at styrke, udvikle og systematisere dagtilbuddenes samarbejde, dels med forældrene, dels med særligt sundhedsplejen, men også med socialrådgivere og frivillige aktører.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe og omfatter bl.a. børn med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og børn, der er i risiko for at stå uden for fællesskabet. 

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner, som ansøger på vegne af kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og udliciterede institutioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 14. august 2018 kl. 12:00.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-06-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her