Pulje: Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

11-10-2018

Ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap genudmeldes. Ansøgningsfrist: 29. oktober 2018 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har genudmeldt ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap med en bevilling på 5,6 mio. kr.

Ansøgningspuljen blev oprindeligt udmeldt 29. juni 2018 med en bevillingssum på 8,4 mio. kr. Ved ansøgningsfristen den 29. august 2018 havde Socialstyrelsen dog modtaget færre ansøgninger end forventet, og derfor er der efter udmøntningen af puljen fortsat midler tilbage. Det er disse overskydende midler, der nu kan søges.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Initiativerne skal bidrage til, at børnene og de unge får oplysninger og vejledning om sociale situationer og grænsesætning, herunder hvordan de kan identificere seksuelle signaler og håndtere risikofaktorer og risikoadfærd hos sig selv og andre. Initiativerne skal desuden bidrage til, at børnene og de unge får mulighed for på egen hånd at tilegne sig viden om seksualitet, følelser og sociale relationer.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge med handicap, primært børn og unge med kognitive handicap som fx ADHD, autisme, kommunikationsvanskeligheder og udviklingshæmning.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. oktober 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer. Organisationer, der ansøgte i første ansøgningsrunde og fik afslag, er velkomne til at ansøge igen med en ny ansøgning. Ansøgningen vil i så fald blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

 

Senest opdateret 11-10-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her