Pulje: Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

29-06-2018

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Ansøgningsfrist: 29. august 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 8,4 mio. kr. i 2018 til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Initiativerne skal bidrage til, at børnene og de unge får oplysninger og vejledning om sociale situationer og grænsesætning, herunder hvordan de kan identificere seksuelle signaler og håndtere risikofaktorer og risikoadfærd hos sig selv og andre. Herudover skal initiativerne bidrage til, at børnene og de unge får mulighed for på egen hånd at tilegne sig viden om seksualitet, følelser og sociale relationer, som kan medvirke til at mindske deres risiko for at udvise risikoadfærd og blive udsat for seksuelle overgreb.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge med handicap, primært børn og unge med kognitive handicap som fx. ADHD, autisme, kommunikationsvanskeligheder og udviklingshæmning.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. august 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 29-06-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her