Pulje: Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

07-03-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Der er ansøgningsfrist den 16. april 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 254,0 mio. kr., som kommuner kan søge på vegne af daginstitutioner til at ansætte flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

Formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.

Daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 procent børn, hvis forældre får a) mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud eller b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og 4.

Puljen er målrettet 100 daginstitutioner, således at hver institution i gennemsnit forventes at kunne modtage ca. 800.000 kr. årligt, svarende til omkring 1½ pædagogårsværk i en gennemsnitlig daginstitution/

enhed. Daginstitutionerne tildeles midlerne proportionelt til enhedens størrelse målt på antallet af børn. Projektperioden er fra september 2018 til august 2021.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 16. april 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-03-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her