Pulje: Flere med i lokale fællesskaber

14-08-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer. Ansøgningsfrist: 26. september 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,2 mio. kr. til at få flere med i lokale fællesskaber. Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer.

De forventede resultater for de støttede projekter er, at de innovative idéer kan blive til konkrete bæredygtige løsninger af lokale sociale udfordringer eller bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. september 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 14-08-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her