Pulje: Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

07-03-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Der er ansøgningsfrist den 16. april.

Socialstyrelsen udmelder en ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Ansøgningspuljen er på 164,2 mio. kr.

Formålet med ansøgningspuljen er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Det skal ske ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud samt blandt relevante forvaltningsmedarbejdere.

Kommunerne kan søge midler til at sende dagplejere på pædagogisk assistentuddannelse. Kommunerne kan også søge midler til at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne og ledelse i dagtilbud. Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til rammerne i Børne- og Socialministeriets ”Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke Dagtilbud’”.

Se rammerne på Børne- og Socialministeriets hjemmeside for kompetenceudviklingsinitiativet

Kommunerne kan  købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller anden udbyder. Kommunerne kan også vælge at udvikle egne forløb.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er dagplejere og pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner, og ledelsen i dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling i dagtilbud som fx dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter. Målgruppen er både kommunale og private dagtilbud.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 16. april 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Kommunerne er forpligtede til at sikre, at der både sker kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-03-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her