Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

21-08-2018

REMINDER: Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at støtte etableringen af nye frivilligcentre (ETFRI 2018). Ansøgningsfrist: 23. august 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. kroner til støtte af etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2018). Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til en toårig etableringsperiode af nye frivilligcentre, så de kan bidrage til udvikling af frivilligt socialt arbejde i kommunerne. Målet med ansøgningspuljen er at etablere to nye frivilligcentre, der fra d. 1. november 2020 opfylder kriterierne for at modtage grundfinansiering.

Erfaringer viser, at et frivilligcenter i lokalsamfundet giver en mere systematisk hjælp til frivillige foreninger, en lettere indgang for borgere til at udføre frivilligt socialt arbejde og en mere systematisk inddragelse af frivillige foreninger, fx i samarbejdet med kommunen om løsning af opgaver på det sociale område.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde samt borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, frivillige foreninger samt enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 50 procent.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.  

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Nyheden er oprettet 5. juni 2018 og relanceret 21. august med tilføjelse af ordet ’Reminder’. Indholdet i øvrigt er uændret. Red.

Senest opdateret 21-08-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her