Peerstøtte – nyt tema på Vidensportalen

29-05-2018

Peerstøtte er støtte, der gives i øjenhøjde og er baseret på fælles erfaringer, fx med fysiske eller psykiske lidelser. Se det nye tema om peerstøtte på Vidensportalen og læs om indsatserne ”Lær at tackle” og Wellness Recovery Action Planning (WRAP).

Det engelske begreb ”peer” betyder jævnbyrdige. Når der tales om peerstøtte, drejer det sig derfor om jævnbyrdig støtte eller støtte i øjenhøjde.

Der findes flere definitioner af peerstøtte. Fælles for de fleste er dog, at det handler om at give og modtage hjælp baseret på respekt og gensidighed mellem mennesker, der har fælles erfaringer, fx med angst, depression, misbrug eller fysiske lidelser. I vidensportalstemaet lægges der også vægt på, at mindst en af parterne har omsat og bearbejdet sine erfaringer, så de kan bruges aktivt og til gavn for andre.

Det nye tema præsenterer to indsatser om peerstøtte, ”Lær at tackle” og Wellness Recovery Action Planning (WRAP). Begge har til formål at støtte den enkelte i at mestre hverdagslivet trods fx sygdom.

Udover indsatserne har temaet også særskilte afsnit om bl.a. typer af peerstøtte, effekter, organisering og implementering af peerstøtte og centrale initiativer.

Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

WRAP er et evidensbaseret program, hvor deltageren gennem et peer-ledet 8-ugers gruppeforløb udvikler sin egen daglige vedligeholdelsesplan, handlingsplan og kriseplan. Planerne tager udgangspunkt i den enkelte borgers trivsel og erfaring med recovery og kaldes tilsammen for Den Personlige Arbejdsbog. Målgruppen for WRAP er oprindeligt mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder, men indsatsen kan også bruges til andre målgrupper som fx veteraner og mennesker med kroniske smerter eller misbrug.

Lær at tackle

”Lær at tackle” er et peerbaseret uddannelsesprogram, der forløber over 6-7 uger. Formålet er, at deltagerne bliver uddannet i at lære at håndtere deres symptomer og mestre livet med langvarig sygdom.

Kurserne er målrettet en række forskellige målgrupper, bl.a. borgere med kronisk sygdom og angst og depression. Evalueringer viser, at kurserne har positiv effekt på deltagernes evne til bl.a. at håndtere symptomer på angst og depression.

Senest opdateret 29-05-2018

Kontakt

Dorthe Bevensee
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her