Opfølgning på den nationale koordinationsstruktur

03-07-2018

Den nationale koordinationsstruktur bidrager til at forebygge og forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det konkluderer Socialstyrelsen i ny rapport.

Den nationale koordinationsstruktur skal være med til at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper.

Socialstyrelsen har nu udarbejdet en rapport, der følger op på de fire hovedspor i den nationale koordinationsstruktur:

  • Dialog- og samarbejdsstrukturen bidrager med en kommunal vinkel, et borgerperspektiv og en faglig rådgivning til Socialstyrelsens varetagelse af opgaverne på området.
  • Overvågningsfunktionen bidrager til gradvist at skabe et nationalt overblik over de målgrupper, der har behov for højt specialiserede indsatser, samt de tilbud og vidensmiljøer, der findes til dem.
  • Forløbsbeskrivelsernes anbefalinger bidrager med sine vejledende anbefalinger til kommunerne til at understøtte, at borgerne i de omfattede målgrupper får en indsats baseret på aktuelt bedste viden på et område.
  • De centrale udmeldinger skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til en given målgruppe og den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommuner i en eller flere regioner.

Rapporten konkluderer overordnet set, at arbejdet bidrager til at forebygge og forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det Faglige Råd for National Koordination har udarbejdet en udtalelse til styrelsens rapport, der indeholder en række bemærkninger til, hvordan styrelsen yderligere kan styrke den nationale koordinationsstruktur. Rådet bemærker afslutningsvis, at der fortsat er behov for at monitorere området.

Læs rapporten her

Baggrund for opfølgningen

I november 2013 indgik alle Folketingets partier ”Aftale om en kvalificeret indsats for særlige grupper”. Som en del af aftalen blev den nationale koordinationsstruktur etableret og forankret i Socialstyrelsen. Koordinationsstrukturen giver staten en væsentlig rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Opfølgningen på den nationale koordinationsstruktur er en del af den politiske aftale, idet aftaleparterne ønskede, at der blev foretaget en opfølgning tre år efter den første centrale udmelding i november 2014.

Senest opdateret 03-07-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her