Nyt katalog med dokumentationsredskaber

07-02-2018

Socialstyrelsen har sammensat et katalog med redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab. Læs mere om både validerede og dialogbaserede dokumentationsredskaber på Vidensportalen.

Socialstyrelsen har udarbejdet et katalog over dokumentationsredskaber, som nu kan findes på Vidensportalen. Kataloget består af korte beskrivelser af redskaber til brug for dokumentation af sociale indsatser til fire målgrupper: udsatte børn og unge, børn og unge med handicap, udsatte voksne samt voksne med handicap.

Dokumentationsredskaberne er udvalgt i forlængelse af Socialstyrelsens udgivelse ”Resultatdokumentation og evaluering – Håndbog for sociale tilbud.” Beskrivelserne er tænkt som en hjælp til sociale tilbud i valget af dokumentationsredskaber. For hvert redskab præsenteres formål og specifikke anvendelsesmuligheder, specifikke målgrupper, måleparametre, styrker og eventuelle udfordringer.

Validerede og dialogbaserede dokumentationsredskaber

Redskaberne er inddelt efter deres anvendelsesformål som enten dialogbaserede eller validerede redskaber. De validerede redskaber er forskningsmæssigt afprøvet og designet til at måle fx funktionsevne eller trivsel mere præcist, mens de dialogbaserede dokumentationsredskaber er designet til dialog om brugerens udvikling og til vurdering af udviklingen i forhold til de opstillede mål for indsatsen.

Se kataloget på Vidensportalen over dokumentationsredskaber til sociale tilbud

Kataloget er ikke tiltænkt Socialstyrelsens eksterne evaluatorer, som fortsat skal anvende listen med validerede instrumenter.

Se validerede instrumenter til brug for evalueringer

Senest opdateret 07-02-2018

Kontakt

Mikkel Møldrup-Lakjer
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her