Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

08-01-2018

Hvad enten det er brug af frivillige eller aktiviteter inden for kultur, idræt, friluftsliv eller ferieture, så er der gode råd og erfaringer at hente fra over 30 projekter. Socialstyrelsen udgiver et nyt webtema og en pjece om nye veje til inklusion for mennesker med handicap.

Over 30 initiativer er blevet iværksat og afprøvet i næsten lige så mange kommuner i perioden 2015-17. De har alle været rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap og har haft øget inklusion i samfundet som det overordnede mål.

Initiativerne har været meget alsidige, men de har haft det tilfælles, at voksne mennesker med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er blevet tilbudt bedre mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

Frivillighed og fællesskaber

Socialstyrelsen har nu opsamlet erfaringerne i et nyt webtema til inspiration for kommuner og frivillige organisationer.

Der er blandt andet fokus på brugen af frivillige, både med og uden handicap, og personer med handicap som aktive deltagere og medspillere i lokalsamfundet, fx inden for kultur, idræt, friluftsliv og ferieture. Der er også mange erfaringer med fællesskaber på tværs af støttetilbud, kommuner og frivillige.

Ud over webtemaet er der også udgivet en pjece, som findes både trykt og elektronisk.

Initiativerne er alle en del af satspuljeprojektet ”Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap.”

Se webtemaet Nye veje

Hent eller bestil pjecen ”Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap”

Senest opdateret 08-01-2018

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her