Nye redskaber til at styrke trivslen og trygheden på botilbud

11-10-2018

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne. Der er også lavet en kort og nemt tilgængelig udgave af retningslinjerne.

Socialstyrelsen har i december 2017 udgivet ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse”, der har fokus på at skabe øget trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved forebygge voldsomme episoder.

Hent "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse"

Nu er der også udarbejdet en række redskaber til at arbejde med at styrke trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere med afsæt i de nationale retningslinjer.

Retningslinjerne - kort og klart

Der er udarbejdet en kort udgave af de nationale retningslinjer, der giver et letlæst overblik over retningslinjerne og de hovedpointer, som indgår i dem. Der er også udgivet en folder med en oversigt over de 11 retningslinjer, der fx kan hænges på opslagstavlen, udleveres eller andet.

Hent "Kort og klart - Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse"

Hent "Oversigt over de 11 retningslinjer - Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse"

Film om de nationale retningslinjer

Der er også udarbejdet en kort film, der introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder. Filmen er udarbejdet,så den kan anvendes af både borgere og medarbejdere indenfor alle målgrupper på socialområdet.

Se film på YouTube om "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse"

Dilemmakort

Dilemmakortene kan bruges som støtte til, at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet. Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer, kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver.

Hent dilemmakort inkl. vejledning

Drejebøger til møder om forebyggelse

Ved at drøfte de nationale retningslinjer blandt medarbejdere og ledelse, kan deltagerne få kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med at fremme trivsel og tryghed, og forebygge voldsomme episoder.  Der er derfor udgivet en drejebog for et personalemøde om retningslinjerne..

Hent "Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder"

Et fællesmøde for borgere, pårørende og medarbejdere kan bruges til både at orientere om retningslinjerne og inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for alle.  Der er også lavet en en guide til, hvordan et sådant fællesmøde kan foregå.

Hent "Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed"

Senest opdateret 27-10-2018

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her