Ny viden om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

04-12-2018

VIVE og Socialstyrelsen offentliggør en rapport og et formidlingshæfte om virksomme metoder til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne borgere med udviklingshæmning. Udgivelserne beskriver bl.a. otte centrale faktorer af afgørende betydning.

Udadreagerende adfærd kan hos voksne med udviklingshæmning kan have store omkostninger. Det gælder både for borgeren selv, hvis generelle trivsel og sociale liv kan blive påvirket af episoderne, og for fagpersonalet, der kan opleve stress, angst og en øget risiko for vold.

Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE undersøge, hvad der findes af virksomme metoder og lovende praksis i forhold til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos målgruppen, og nu foreligger resultatet i form af en rapport om selve undersøgelsen og et formidlingshæfte med fokus på de centrale pointer.

Rapporten skal ses som et supplement til "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse."

Otte faktorer har afgørende betydning

Både rapporten og hæftet indeholder bl.a. en oversigt over metoder fra det internationale litteraturstudie og en oversigt over metoder og redskaber anvendt af faglige specialister på området.

På tværs af rapportens datakilder tegner der sig et billede af en række centrale temaer og beskyttende faktorer, som er af afgørende betydning i forhold til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd blandt voksne borgere med udviklingshæmning.

Det er centralt for at reducere den udadreagerende adfærd, at:

  • Fagpersonalet har viden om borgerens ressourcer og udfordringer gennem en systematisk udredning
  • Fagpersonalet har viden om adfærdens funktion for borgeren fx at kommunikere et behov til omverdenen
  • Fagpersonalet har viden om målgruppen og årsager til udadreagerende adfærd
  • Indsatser tilrettelægges individuelt
  • Fagpersonalet fremmer den gode relation til borgeren og møder borgeren med en anerkendende tilgang
  • Fagpersonalet fremmer borgerinddragelse
  • Borgeren lærer strategier til at mestre sin hverdag
  • Tilbuddet indretter de fysiske og organisatoriske rammer, så de fremmer tryghed og trivsel for borgere og personale

Faktorerne er uddybet i både rapporten og hæftet.

Undersøgelsens grundlag

Den bagvedliggende undersøgelse bygger på data fra et internationalt litteraturstudie, analyse af VISO-rådgivningsforløb, interviews med VISO-specialister og tilbudsledere samt interview med modtagere af VISOs rådgivning.

Hvert år gennemfører VISO ca. 300 rådgivningsforløb om borgere med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Det sker efter henvendelser fra fagfolk eller pårørende, der søger rådgivning, fordi de har svært ved at håndtere adfærden.

Rapporten og hæftet vil blive fulgt op af en række temadage om emnet i første halvdel af 2019.

Se rapport om voksne  med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Se formidlingsrapport om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

 

 

Senest opdateret 11-12-2018

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Forebyggelse på botilbud

Rapporten om udvilingshæmning og udadreagerende adfærd skal ses som et supplement til "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse."

Se de nationale retningslinjer

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her