Ny undersøgelse: Her oplever kommunerne de største faglige udfordringer

14-12-2018

Kommunerne oplever de største faglige udfordringer på voksenområdet i forhold til borgere med svære psykiske vanskeligheder eller flere forskellige problemstillinger. Også koordinering på tværs af sektorer volder problemer. Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har lavet for Socialstyrelsen. Resultaterne indgår i Socialpolitisk Redegørelse 2018.

Hvilke problemer slås man med i kommunerne på det specialiserede socialområde for voksne? Hvor er de største faglige udfordringer, og hvor ønsker kommunerne støtte for at kunne imødegå problemerne?  

Det er centrale spørgsmål i vurderingen af, hvor der er behov for udvikling og udbredelse af virksomme sociale indsatser.  Socialstyrelsen bad derfor i 2018 VIVE om at gennemføre en pilotanalyse af området og dermed for første gang få et egentligt datagrundlag for kommunernes oplevelse af de aktuelle udfordringer og behov for mere vidensbaseret understøttelse af indsatserne på voksensocialområdet.

Resultaterne af analysen

Nu foreligger analysen, og den viser, at kommunerne oplever de største udfordringer i relation til målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder. Det gælder især borgere med svære psykiske lidelser, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Også borgere med komplekse diagnoser og flere forskellige problemstillinger, fx psykisk sygdom og samtidigt misbrug, er en målgruppe, hvor kommunerne har særlige udfordringer.

Analysen viser desuden, at kommunerne ser koordinering på tværs af sektorer som en særlig stor udfordring. Det kan fx dreje sig om at koordinere indsatsen til en borger, der udskrives fra behandlingspsykiatrien og overgår til kommunal behandling.

Kommunernes besvarelser viser, at de udfordringer, der er blevet identificeret i analysen, er meget udbredte på tværs af kommunerne. Der er således meget små forskelle i svarene fra fx store og små kommuner og mellem kommuner under større og mindre udgiftspres.

Indgår i Socialpolitisk Redegørelse

Resultaterne af pilotundersøgelsen vil indgå i Socialpolitisk Redegørelse 2018 og i Socialstyrelsens fortsatte arbejde med at udvikle nye vidensbaserede initiativer, der er målrettet de kommunale behov.

Analysen er afgrænset til de faglige aspekter af indsatsen til borgerne, og der er derfor ikke spurgt til fx økonomi og juridiske forhold. Pilotanalysen siger desuden ikke noget om kvaliteten af det sociale arbejde i kommunerne, men fokuserer udelukkende på, hvor kommunerne oplever arbejdet som udfordrende.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, hvor 77 % af kommunerne valgte at deltage. Undersøgelsen blev gennemført i maj og juni 2018.

Udover selve rapporten er der udarbejdet en sammenfatning.

Se rapport og sammenfatning: Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

Senest opdateret 14-12-2018

Kontakt

Andreas Benediktson
Specialkonsulent

Socialpolitisk Redegørelse

Socialpolitisk Redegørelse 2018 er netop udgivet. Se nyheden og hent redegørelsen på ministeriets hjemmeside.

Socialpolitisk Redegørelse 2018

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her