Ny udgave af håndbogen om hjemmetræning

08-05-2018

Socialstyrelsen har opdateret sin bog om hjemmetræning til børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Det sker i anledning af en ny principafgørelse. Bogen henvender sig både til sagsbehandlere og andre fagpersoner og til forældre.

Forældre har siden 2008 kunnet få godkendt hjemmetræning af børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fysisk eller psykisk.

Hjemmetræning er en betegnelse for den træning, forældre kan give deres barn som alternativ til et kommunalt tilbud om hjælp og støtte efter servicelovens § 32. Formålet er at give forældrene mulighed for at spille en aktiv rolle i indsatsen over for barnet eller den unge.

Brug håndbogen som et opslagsværk

I anledning af en ny principafgørelse (nr. 9-17) fra Ankestyrelsen har Socialstyrelsen nu opdateret sin håndbog om hjemmetræning.

Håndbogen giver et overblik over, hvilke muligheder der er for at få viden og rådgivning om hjemmetræning og sætter fokus på centrale elementer i kommunale sagsbehandleres, fagpersoners og beslutningstageres arbejde på området.

Bogen rummer mange praksisnære værktøjer og kan bruges som et opslagsværk og et supplement til lovgivning og vejledning om hjemmetræning.

Til fagpersoner og forældre

”Håndbog om hjemmetræning” udkom første gang i 2008 og blev revideret i 2016 på baggrund af en lovændring. I den nye udgave er der ikke ændret på opbygning af afsnit, cases og figurer, men kun foretaget ændringer og præciseringer i enkelte afsnit.

Håndbogen henvender sig både til sagsbehandlere, fagpersoner og ledere i kommunerne og til forældre, som giver eller overvejer at give hjemmetræning til deres barn.

Se den nye udgave af ”Håndbog om hjemmetræning”

Principafgørelse om hjemmetræning (nr. 9 -17) på Retsinformation

Artikel på Ankestyrelsens hjemmeside jf. principafgørelse nr. 9 - 17

Senest opdateret 09-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her