Ny og styrket pædagogisk læreplan til dagtilbudsområdet

13-08-2018

Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan kommer der øget fokus på bl.a. leg, børnefællesskaber og forældresamarbejde.

Praktikere, forskere og interessenter fra hele dagtilbudsområdet har i samarbejde formuleret grundlaget for en ny styrket pædagogisk læreplan.

Læreplanen sætter fælles retning for det pædagogiske arbejde i alle landets dagtilbud. I det grundlæggende børnesyn er legen central og børneperspektivet i fokus.

Tidligere i år blev den nye pædagogiske læreplan vedtaget i Folketinget, og den 1. juli trådte de nye regler i kraft.

Læreplanen - en integreret del af hverdagen

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egne perspektiver og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen – fx i rutinesituationer, i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i den børneinitierede leg.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan skal ikke være afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte tidspunkter på dagen, men fungere som en integreret del af hverdagen.

Hvert dagtilbud skal udarbejde lokale pædagogiske læreplaner, der tager højde for lokale forhold og er målrettet børn på hhv. 0-2 år og 3 år til skolestart. De lokale læreplaner skal udarbejdes med den nye styrkede pædagogiske læreplan som ramme.

Fra den 1. juli 2018 har kommuner og dagtilbud en toårig periode til at arbejde med realiseringen af den nye læreplan.

Indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan

Læreplanen rummer et fælles pædagogisk grundlag. Her beskrives centrale elementer i det pædagogiske arbejde som fx leg, børnefællesskaber, forældresamarbejde og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør fundamentet for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.

Læreplanen udfoldes og konkretiseres i de følgende seks faglige temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Den nye pædagogiske læreplan er beskrevet i dagtilbudsloven og dens bekendtgørelse. Begge dele er tilgængelige på EMU’en. Her findes også videns- og inspirationsmaterialer, der kan bruges til at understøtte arbejdet med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs på EMU om den nye pædagogiske læreplan og se videns- og inspirationsmaterialer 

Senest opdateret 13-08-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her