Ny model til beregninger af udgifter på børneområdet

07-03-2018

Socialstyrelsen offentliggør nu en ny model, som kommunerne kan bruge til at følge udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde. Beregningsmodellen tager udgangspunkt i den såkaldte indsatstrappe. Samtidig med modellen offentliggøres en definition af indsatstrappens trin.

Socialstyrelsen har udviklet et nyt værktøj, ”Indsatstrappens udgiftsmodel”, til beregninger af udgifter på det specialiserede børneområde. Modellen stilles gratis til rådighed for landets kommuner.

Det nye beregningsværktøj tager udgangspunkt i den såkaldte indsatstrappe, som mange kommuner har taget til sig i de senere år; ofte som led i en generel omlægning til mere forebyggende indsatser for børn og unge. Indsatstrappens trin illustrerer graden af indgriben i barnets og familiens hverdag fra den tidlige forebyggelse til anbringelse på institution.

Følg udgiftsudviklingen med modellen

Med modellen kan brugeren oversætte de kommunale regnskaber, så udgifterne fordeles på indsatstrappens trin.

Modellen kan vise udgiftsudviklingen fra 2007 til 2017 med indsatstrappen som udgangspunkt. Den kan også bruges til at sammenligne udgifterne på det specialiserede børneområde i en given periode før og efter en omlægning af det specialiserede børneområde. Og endelig kan modellen vise de årlige indtægter og udgifter. Modellen kan let opdateres med nye regnskabsår og derved bruges til at følge udviklingen fremadrettet.

For at anvende ”Indsatstrappens udgiftsmodel” skal brugeren selv finde alle udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde for de ønskede regnskabsår.

Definition af indsatstrappen

Som supplement til modellen offentliggøres en definition af indsatstrappen jf. serviceloven og en oversættelse af den kommunale kontoplan til trinene i indsatstrappen.

Definitioner af de indsatser, der hører til på hvert trin, er udviklet i samarbejde med kommunerne Haderslev, Herning og Hvidovre som led i partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken 2015-2017.

Læs mere om indsatstrappens udgiftsmodel og hent modellen med supplerende materiale 

Hvis man vil regne på, hvordan en konkret social indsats påvirker den offentlige økonomi på kort og langt sigt, kan man bruge Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Første version af SØM er målrettet voksenområdet, men opdateres senere på året med viden om børne- og ungeområdet.

Læs mere om SØM

Senest opdateret 07-03-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her