Ny kortlægning af indsatser til unge i psykisk mistrivsel

19-12-2018

Mange unge har problemer med ensomhed og stress eller udviser andre symptomer på psykisk sårbarhed og manglende trivsel. En ny kortlægning peger på en række indsatser, der har positiv effekt i forhold til målgruppen.

Flere undersøgelser peger på, at mange unge, navnlig unge kvinder, har symptomer på psykisk mistrivsel. Det vil sige, at de, uden at der er tale om en diagnose, har psykiske vanskeligheder som eksempelvis lav tilfredshed med livet, ensomhed, stress og søvnproblemer. Det er svært at vurdere præcist, hvor mange unge det drejer sig om, men der formodes at være tale om minimum 9 til 10 procent af de unge kvinder og 3 til 5 procent af de unge mænd.

Der savnes imidlertid viden om, hvilke indsatser og metoder der bedst kan hjælpe de unge, og dermed også forebygge, at problemerne vokser sig større og eventuelt fortsætter ind i voksenlivet.

Det er baggrunden for en systematisk litteraturgennemgang, som VIVE har udarbejdet for Socialstyrelsen.

17 studier af virksomme indsatser

Undersøgelsen identificerer 17 studier af indsatser, som dokumenterer positive effekter overfor unge i alederen 16 til 30 år med psykisk mistrivsel.

Nogle indsatser søger at forbedre den mentale sundhed generelt, mens andre sigter mod at forebygge en specifik tilstand eller adfærd som eksempelvis depression, selvskade, selvmordstanker eller spiseforstyrrelser. Indsatserne er forskelligt forankrede. Eksempelvis er nogle indsatser skolebaserede, mens andre er forankrede i lokalsamfundet, på digitale platforme eller hos den praktiserende læge.

I en stor del af studierne er der fokus på indsatser, der kan forebygge angst og depression. I flere af indsatserne indgår principper fra kognitiv adfærdsterapi, men også tilgange som Motivational Interviewing, psykoedukation og mindfulness indgår. Andre indsatser er baserede på fysisk træning eller på en mobilapplikation, hvor den unge kan overvåge sine depressive symptomer sammen med sin læge.

Behov for mere dokumentation

Litteraturgennemgangen viser, at der findes flere virksomme indsatser til at forebygge psykisk mistrivsel blandt unge. VIVE understreger dog behovet for yderligere dokumentation, hvis man skal kunne drage mere entydige konklusioner om effekterne af de forskellige forebyggende indsatser over for unge i psykisk mistrivsel.

Undersøgelsen er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) og skal bidrage til Socialstyrelsens arbejde med at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af indsatser til unge med psykisk sårbarhed, med henblik på skabe større viden om virksomme metoder til målgruppen.

Kortlægning: Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel

VIVEs nyhed om kortlægningen

Flere undersøgelser peger på, at mange unge, navnlig unge kvinder, har symptomer på psykisk mistrivsel. Det vil sige, at de, uden at der er tale om en diagnose, har psykiske vanskeligheder som eksempelvis lav tilfredshed med livet, ensomhed, stress og søvnproblemer. Det er svært at vurdere præcist, hvor mange unge det drejer sig om, men der formodes at være tale om minimum 9 til 10 procent af de unge kvinder og 3 til 5 procent af de unge mænd.

Der savnes imidlertid viden om, hvilke indsatser og metoder der bedst kan hjælpe de unge, og dermed også forebygge, at problemerne vokser sig større og eventuelt fortsætter ind i voksenlivet.

Det er baggrunden for en systematisk litteraturgennemgang, som VIVE har udarbejdet for Socialstyrelsen.

17 studier af virksomme indsatser

Undersøgelsen identificerer 17 studier af indsatser, som dokumenterer positive effekter overfor unge i alederen 16 til 30 år med psykisk mistrivsel.

Nogle indsatser søger at forbedre den mentale sundhed generelt, mens andre sigter mod at forebygge en specifik tilstand eller adfærd som eksempelvis depression, selvskade, selvmordstanker eller spiseforstyrrelser. Indsatserne er forskelligt forankrede. Eksempelvis er nogle indsatser skolebaserede, mens andre er forankrede i lokalsamfundet, på digitale platforme eller hos den praktiserende læge.

I en stor del af studierne er der fokus på indsatser, der kan forebygge angst og depression. I flere af indsatserne indgår principper fra kognitiv adfærdsterapi, men også tilgange som Motivational Interviewing, psykoedukation og mindfulness indgår. Andre indsatser er baserede på fysisk træning eller på en mobilapplikation, hvor den unge kan overvåge sine depressive symptomer sammen med sin læge.

Behov for mere dokumentation

Litteraturgennemgangen viser, at der findes flere virksomme indsatser til at forebygge psykisk mistrivsel blandt unge. VIVE understreger dog behovet for yderligere dokumentation, hvis man skal kunne drage mere entydige konklusioner om effekterne af de forskellige forebyggende indsatser over for unge i psykisk mistrivsel.

Undersøgelsen er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) og skal bidrage til Socialstyrelsens arbejde med at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af indsatser til unge med psykisk sårbarhed, med henblik på skabe større viden om virksomme metoder til målgruppen.

Kortlægning: Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel

VIVEs nyhed om kortlægningen

Senest opdateret 23-08-2019

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her