Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter

12-09-2018

Socialstyrelsen har netop udgivet årsstatistikken om kvinder og børn på krisecenter. Se de nye tal om kvinder og børn, der har opholdt sig på et krisecenter i 2017.

Hvert år flytter kvinder, som har været udsat for vold eller trusler, ind på landets kvindekrisecentre, hvor de får støtte og midlertidigt ophold. Mange af kvinderne har deres børn med. Nu foreligger årsstatistikken med tallene om kvinder og børn, der har været på kvindekrisecenter i 2017.

Psykisk vold allermest udbredt

Fysisk og psykisk vold er de mest udbredte former for vold. 97 procent af kvinderne svarer, at de har været udsat for psykisk vold inden for de seneste 12 måneder, mens 83 procent er blevet slået eller på anden måde udsat for fysisk vold.

Volden rammer ofte også børnene. 27 procent af børnene svarer, at de har været udsat for fysisk vold og 54 procent for psykisk vold.

Børn påvirkes negativt af selv at blive udsat for vold, men det kan også have store konsekvenser for dem, hvis de er vidner til, at deres mor fx bliver slået eller ydmyget. 60 procent af børnene har overværet eller overhørt, at deres mor blev udsat for fysisk og/eller seksuel vold, og 91 procent har overværet eller overhørt, at moren blev udsat for psykisk vold.

Gentagne ophold og antal henvendelser

Nogle kvinder og deres børn har mere end ét krisecenterophold i løbet af deres liv. I 2017 gjaldt det 27 procent af kvinderne og 21 procent af børnene.

Der blev registreret knap 10.000 henvendelser til krisecentrene i løbet af året. 56 procent af henvendelserne drejede sig om en ledig plads. I lidt over halvdelen af tilfældene kunne der tilbydes en plads på det krisecenter, der modtog henvendelsen. I de resterende tilfælde - 48 procent - var der ikke ledig plads. Her er kvinden typisk blevet henvist til et andet krisecenter.

Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter

Vold i nære relationer

Senest opdateret 12-09-2018

Kontakt

Lise Barlach
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her