Nordisk netværk om senfølger af overgreb i barndommen fortsætter i 2019 og 2020

25-09-2018

Siden 2017 har et nyt netværk om senfølger af overgreb styrket mulighederne for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af de nordiske lande. Netværket er nu blevet forlænget til 2020, og NGO’er kan fra 2019 være med i netværket.

I 2017 blev der etableret et nyt nordisk netværk for offentlige institutioner og myndigheder, som har til formål at mødes for at dele viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og drøfte mulige samarbejder.

Netværket blev etableret for en toårig periode. Nordisk ministerråd, som finansierer netværket, har nu forlænget bevillingen af netværket frem til og med 2020.

Senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen er et mindre vidensområde, men omfatter en relativ stor gruppe borgere. I alle de nordiske lande har der derfor vist sig behov for at kunne udveksle viden og erfaringer med andre, der arbejder på feltet. Netværket mødes årligt for at drøfte forskningsresultater og praktiske erfaringer fra støtte- og behandlingsindsatser.

NGO’er bliver en del af netværket

Netværket repræsenterer knap 40 fagfolk fra forskningen, sundhedsvæsnet, styrelser og ministerier på det sociale område fra alle de nordiske lande. Fra 2019 kan NGO’er også deltage i netværket. NGO’erne på området har meget viden om senfølger efter seksuelle overgreb og indsatsen til målgruppen, og vil gennem netværket kunne bidrage til vidensudvekslingen på tværs af landene i Norden.

Ønsker man at komme i kontakt med netværket, er man velkommen til at kontakte sekretariatet, der er forankret i Socialstyrelsen.

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen kan få senfølger af overgrebene. De hyppigste senfølger er posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Forskning viser, at personer med udtalt posttraumatisk stress har problemer med at gennemføre uddannelsesforløb og med at fastholde beskæftigelse.

Flere centre og NGO’er tilbyder hjælp og behandling. Du kan se en oversigt over mulighederne i Danmark på Socialstyrelsen.dk

Se forskellige tilbud til voksne med senfølger efter overgreb

Hvis du som fagperson har brug for rådgivning i en konkret sag om seksuelle overgreb eller senfølger heraf, kan du også kontakte VISO under Socialstyrelsen.

Kontakt VISO

Kontakt til sekretariatet

Kirstina Stenager
50 81 09 30
kste@socialstyrelsen.dk
Center for Udsatte Voksne

 

Senest opdateret 26-09-2018

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her