National konference om børnerettigheder

04-10-2018

Vær med til at sætte socialt udsatte børn og unges rettigheder på dagsordenen, når Socialstyrelsen inviterer til national konference om børnerettigheder den 3. december 2018 på Hotel Nyborg Strand. Hør om potentialer, udfordringer og de gode eksempler.

Alle børn og unge i Danmark er gennem Børnekonventionen sikret ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Men hvordan gør vi i praksis – særligt, når det gælder udsatte børn og unge?

Socialstyrelsen sætter med denne konference fokus på, hvordan forskellige aktører på børneområdet kan varetage og fremme udsatte børn og unges rettigheder og herigennem styrke deres trivsel og udvikling.

Konferencen vil gennem faglige oplæg i plenum og målrettede workshops præsentere forskellige perspektiver på børnerettigheder, potentialer og udfordringer. Der vil være gode eksempler og inspiration til, hvordan reel inddragelse og varetagelse af børn og unges rettigheder kan bidrage til at skabe bedre løsninger.

Det kan du opleve på dagen

Konferencen bliver åbnet af børne- og socialminister Mai Mercado, generalsekretær for Red Barnet Jonas Keiding Lindholm og direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Herudover byder programmet bl.a. på oplæg om:

  • Børnerettigheder i en kommunal sammenhæng v. seniorforsker Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder  
  • Børnefællesskaber og social resiliens v. professor Peter Berliner, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
  • Børns ret til inddragelse v. Ph.D. Birgitte Schjær Jensen, Socialstyrelsen

I ni parallelle temaworkshops kan du bl.a. høre om styrkelse af udsatte børn og unges modstandsdygtighed og handlekompetence gennem stærke fællesskaber og miljøer, inddragelse af børn og unge i egen sag i danske kommuner og Den Dialogiske Samtalemodel som metode (v. professor Kari Gamst og sektionsleder i Oslo Kommune May Lindland). 

Der vil også være fokus på at sikre de helt små børns rettigheder  gennem bl.a. tidlig opsporing.

Konferencen er en del af Børnerettighedspakken, der indgår i satspuljeaftalen for 2018, og er planlagt i samarbejde med Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til alle, som arbejder inden for det almene og specialiserede børne- og ungeområde i kommuner, fx chefer, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere i dagtilbud, skole, sundhedsplejen og børne- og familieafdelingen. Forskere, repræsentanter for relevante organisationer og øvrige interesserede er også velkomne.  

Tilmeldingsfristen er forlænget, således at man kan tilmelde sig med  EAN-betaling til og med fredag d. 16. november og med betalingskort til og med d. 28 november.

Se de nærmere detaljer omkring betalingen mv. ved tilmeldingen på det følgende link:

Tilmelding og program til konferencen om børnerettigheder 

Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand kl. 9.00-16.00. Det koster 250 kr. ekskl. moms at deltage, og tilmeldingen er bindende.

Der er plads til 300 deltagere. For at sikre en bred repræsentation forbeholder vi os retten til at fordele pladserne ved behov.  

Nyheden er senest opdateret 9. november med oplysning om forlænget tilmeldingsfrist mv. Red.

Senest opdateret 09-11-2018

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her