Landskonferencen om medfødt døvblindhed 2018

13-06-2018

Early announcement: Den 27. - 28. november afholdes der landskonference om medfødt døvblindhed. Denne gang er der fokus på betydningen af tværfaglighed i indsatser og metoder til målgruppen. Sæt kryds i kalenderen allerede nu – og overvej, om du skal bidrage med en workshop.

Landskonferencen om medfødt døvblindhed løber af stablen den 27-28. november 2018, under overskriften ”Sammen bliver vi dygtigere – tværfaglige perspektiver og metoder”

I løbet af konferencen kommer vi ind på spørgsmål som:

  • Hvorfor er tværfagligheden vigtig?
  • Hvornår bliver tværfagligheden udfordret?
  • Hvordan inddrages de pårørende og borgeren bedst i det tværfaglige arbejde?
  • Hvad betyder det for borgeren med medfødt døvblindhed, når tværfaglighed lykkes?

Konferencen vil bestå af en kombination af plenumoplæg og workshops. Undervejs præsenteres teoretiske indspark til tværfaglige modeller og samarbejdsniveauer og projekter med tværfagligheden i fokus. Vi kommer også ind på metoder og indsatser, hvor tværfagligheden har særlig betydning, fx i forbindelse med medfødt døvblindhed og teknologi.

Landskonferencen om medfødt døvblindhed afholdes ca. hvert andet år og arrangeres af Socialstyrelsen. Konferencen er målrettet fagpersoner, men pårørende er velkomne. Også nordiske kolleger indbydes til at deltage. Konferencesproget er dansk, dog kan der være enkelte indlæg på et andet skandinavisk sprog.

Kan du bidrage med en workshop?

I programmet er der afsat tid til workshops, der har relation til konferencens tværfaglige perspektiv.  Arbejder du fx med et projekt om en bestemt indsats eller metode, hvor tværfagligheden har afgørende betydning, eller har du gode eksempler på succesfuldt tværfagligt samarbejde, så indsend gerne et forslag til en workshops.

Der afsættes en time til workshoppen. Præsentation er på max. 40 minutter, og de resterende 20 minutter skal bruges på inddragelse af workshopdeltagerne fx via dialog eller diskussion, øvelser, grupperefleksion eller andet, så der bliver mulighed for videndeling og erfaringsudveksling.

Forslag til workshops sendes pr. mail til både Trine Skov Uldall  tul@socialstyrelsen.dk  og Mette Lund Møller mlun@socialstyrelsen.dk senest den 13. august 2018. Du vil få svar på om din workshop er godtaget hurtigst muligt derefter.

Program og tilmelding

Endeligt program, pris og åbning for tilmelding til konferencen sker i slutningen af august. Hold øje med Socialstyrelsens nyhedsbrev. Konferencen afholdes på Odeon i Odense.

Senest opdateret 10-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her