Konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark

09-08-2018

Få inspiration til indsatser og aktiviteter målrettet socialt udsatte grønlændere i Danmark. Socialstyrelsen, COK og en række kommunale aktører inviterer til konference 11. oktober om arbejdet med socialt udsatte grønlændere.

Sammen med Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle kommuner inviterer Socialstyrelsen og COK til konference d. 11. oktober i Odense om socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Konferencens formål er at give inspiration til det sociale arbejde med udsatte grønlændere i Danmark og at udveksle erfaringer om arbejdet på tværs af kommuner og private eller frivillige aktører.

Viden og inspiration til sociale indsatser

Hvilke samfundsforhold har betydning for udvandring fra Grønland, og hvorfor bliver nogle grønlændere socialt udsatte i Danmark? Det vil Steven Arnfjord, sociolog og adjunkt på Ilisimatusarfik i Nuuk, give sit bud på. Ph.d. Bagga Bjerge og ph.d. Maj Nygaard-Christensen, begge fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, vil formidle viden om udsatte grønlænderes møde med det danske velfærdssystem på baggrund af foreløbige resultater fra deres igangværende forskningsprojekt.

Om eftermiddagen afholdes en række workshops med fokus på indsatser målrettet socialt udsatte grønlændere. Workshopperne afholdes af Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle kommuner samt Det Grønlandske Hus i København.

Som afsluttende punkt på dagen fortæller Naja Carina Steenholdt, som er ph.d.-studerende og opvokset i Grønland, om forståelsen af det gode liv i Grønland med afsæt i egne erfaringer og den ph.d.-afhandling, hun er i gang med at udarbejde.

Konferencen er et led i videreførelsen af ”Strategien for udsatte grønlændere i Danmark” og skal være med til at understøtte det fortsatte arbejde på området og udbrede positive erfaringer fra strategien til flere kommuner og organisationer.

Praktiske oplysninger

Målgruppen for konferencen er kommunale ledere, ansatte, konsulenter og aktører fra private og frivillige organisationer, som arbejder med socialt udsatte grønlændere.

Det koster 500 kr. ekskl. moms pr. person at deltage, og der er tilmeldingsfrist d. 3. september 2018.

Tilmelding foregår via COK.dk. Her kan du også se programmet for dagen. Vær opmærksom på, at programmet løbende opdateres.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på COK.dk

Senest opdateret 14-08-2018

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her