Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

18-01-2018

Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk. Vær med den 20. september 2018 – tilmeldingen er åben nu!

En tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier, som befinder sig i udsatte positioner, kan give livslang effekt. Både for de mennesker, der modtager en indsats, og for samfundet som helhed. Den 20. august 2018 afholder Socialstyrelsen og VIA University College en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i den tidlige forebyggende indsats på børn- og ungeområdet.

Det kan du opleve på konferencen

Første del af dagen byder på tre faglige oplæg, der hver giver forskellige vinkler på den tidlige forebyggende indsats. Her vil den norske professor Ivar Frønes, lektor Mette Skovgaard Væver og professor Barbara Hoff Esbjørn stille skarpt på problematikker omkring social eksklusion, mistrivsel blandt små- og spædbørn og den stigende tendens til angst blandt børn og unge.

Eftermiddagens program består af en række forskellige workshops. Nogle omhandler specifikke metoder (fx FIT, DUÅ, PMTO og Cool Kids), andre handler om resultatdokumentation, satspuljeinitiativet om lovende praksis og tilpasning af virksomme metoder til en dansk kontekst.

Praktiske oplysninger

Konferencen afholdes torsdag den 20. september 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2018.                    

Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere, som arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Program, tilmelding og yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside

Senest opdateret 18-01-2018

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her