Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

31-01-2018

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder. Tilmeldingen åbner 9. februar.

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse”.

Nu inviterer Socialstyrelsen til en konference, der præsenterer de nye retningslinjer og stiller skarpt på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde, hvis de opstår. Der bliver også fokus på, hvordan læring af episoderne kan medvirke til at forbedre praksis.

Dagens indhold

På dagen vil Socialstyrelsen introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne.

Der bliver også mulighed for at dykke ned i nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer og høre om, hvordan de bliver brugt i praksis:

  • Bo Hejlskov Elvén, psykolog, holder oplæg om konflikt uden konfrontation – med metoden Low Arousal.
  • Trine Uhrskov, psykolog, Sopra, præsenterer LA2 – en metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel.
  • Kenneth Sandell Henriksen, leder af det socialpsykiatriske bosted Tuesten Huse, fortæller om, hvordan medarbejderne der har arbejdet med at skabe større tryghed for borgere og ansatte. 

Programmet vil blive offentliggjort 9. februar, hvor der også vil blive mulighed for at tilmelde sig konferencen. Men sæt gerne allerede nu X i kalenderen.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Praktiske oplysninger
Konferencen holdes i Odense Congress Center d. 19. april 2018 kl. 9.30 - 15.30. Pris: 400 kr.

Der er tilmeldingsfrist 28. marts.

Du kan tilmelde dig via SUS' hjemmeside fra og med 9. februar

Evt. praktiske spørgsmål vedr. konferencen kan stiles til sekretær Karin Toft-Christensen: ktc@sus.dk, tlf. 71 99 54 90.

Senest opdateret 31-01-2018

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her