Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

09-11-2018

De pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder spiller ofte en vigtig rolle i borge­rens proces med at komme sig. I ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende” kan kommuner og regioner finde 8 anbefalinger til, hvordan de kan tilrettelægge inddragelsen af de pårørende.

Pårørende spiller ofte en vigtig rolle i borge­rens proces med at komme sig og kan derfor være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner.

Forskning viser blandt andet, at menne­sker med psykiske vanskeligheder har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct. og en reduceret risiko for gen­indlæggelse på 22 pct., når deres pårørende inddrages.

I ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende” kan kommuner og regioner finde inspiration til deres arbejde med at lægge planer for inddragelsen af de pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Otte anbefalinger

Konceptet består af otte anbefalinger. Under hver af disse kan der findes inspiration til aktiviteter og eksempler på indsatser og metoder. De otte anbefalinger er:

  • Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog
  • Målret indsatsen til pårørende
  • Vær opmærksom på børn og unge
  • Koordiner og samarbejd tværfagligt og tværsektorielt
  • Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
  • Fokus på kompetenceudvikling
  • Følg op på indsatsen
  • Ledelse som drivkraft

Revideret udgave

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde første gang ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende” i 2014. Nu foreligger konceptet i en lettere revideret udgave, der blandt andet tager højde for erfaringer fra to satspuljefinansierede projekter, der har afprøvet konceptet.

Projekterne har fundet sted i Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune og Thisted Kommune samt i Region Syddanmark i samarbejde med Vejle Kommune.

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Senest opdateret 09-11-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her