Kom til infomøder om forenklingen af ICS og udredningsværktøjet

19-03-2018

Nu bliver det nemmere at bruge den socialfaglige metode ICS og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Begge metoder er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen tilbyder infomøder og kurser om de nye versioner.

Socialstyrelsen er på trapperne med en enklere udgave af den socialfaglige metode ICS (Integrated Childrens System) og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet.

Med de nye versioner af ICS og udredningsværktøjet bliver metoderne lettere at arbejde med for sagsbehandleren og nemmere at forstå for borgeren. De forenklede ICS-blanketter bliver understøttet elektronisk i DUBU fra januar 2019, og som noget nyt bliver også udredningsværktøjet digitaliseret. Det betyder, at de to metoder bliver nemmere og mere smidige at bruge i sagsarbejdet. Forenklingen betyder også, at koblingen mellem ICS og udredningsværktøjet bliver mere tydelig.

Ny håndbog og informationsmøder

Den nye håndbog om ICS og udredningsværktøjet udkommer efter sommeren. Forenklingen lanceres i juni på en række gratis infomøder, hvor Socialstyrelsen præsenterer de nye versioner.

Tilmelding til infomøde 7.  juni i Odense (tilmeldingsfrist: 24. maj)

Tilmelding til infomøde 8. juni i København (tilmeldingsfrist: 25. maj)

Tilmelding til infomøde 12. juni i Korsør (tilmeldingsfrist: 29. maj)

Tilmelding til infomøde 14. juni i Viborg (tilmeldingsfrist: 31. maj)

Tilmelding til infomøde 18. juni i Vejle (tilmeldingsfrist: 4. juni)

Møderne er målrettet faglige ledere, fagkonsulenter og ICS-superbrugere på myndighedsområdet for udsatte børn og unge og for børn og unge med funktionsnedsættelser. På møderne præsenterer Socialstyrelsen de konkrete ændringer og deres betydning for sagsarbejdet, mens de udbydere, der står for digitaliseringen, fortæller om, hvordan deres it-system understøtter forenklingen.

Kurser efter sommerferien

Fra oktober frem til udgangen af december 2018 tilbydes endagskurser i ICS og udredningsværktøjet for alle sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge og for børn og unge med funktionsnedsættelser.

I september og oktober vil der blive afholdt en række todages kurser i de nye versioner af henholdsvis ICS og udredningsværktøjet. Disse kurser er særligt målrettet henholdsvis ICS-superbrugere og sagsbehandlere, der anvender udredningsværktøjet. Interesserede kommuner uden udpegede ICS-superbrugere vil blive sikret minimum to pladser ved kurserne.

Kurset for ICS-superbrugere vil fokusere dels på forenklingen og dels på ICS- superbrugernes rolle i implementeringen.  Kurserne for sagsbehandlere på børnehandicapområdet vil handle både om forenklingen af ICS og om forenklingen af udredningsværktøjet.

Læs mere om datoer og tilmeldingsprocedurer for kurserne på VIAs website

Nyheden er opdateret 2. maj 2018 med link til VIAs hjemmeside

Senest opdateret 02-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her