Inspirationsmøde: Tre indsatser for familier med børn med handicap

04-09-2018

Socialstyrelsen og Københavns Kommune inviterer til inspirationsmøde 24. september 2018. Hør om indsatserne Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekurser og -netværk og hvordan de kan være en støtte for familier, der har et barn med handicap.

Forældre, der har børn med funktionsnedsættelser, oplever oftere en højere belastning af familielivet med flere konflikter og mere stress og mistrivsel.

I et forsøg på at afhjælpe belastningen og øge forældrenes mestring af familielivet er tre indsatser blevet afprøvet i en række kommuner under det såkaldte mestringsprogram. Nu afholdes et inspirationsmøde om erfaringerne den 24. september 2018 i København. 

Det kan du opleve til inspirationsmødet

På dagen vil Københavns Kommune fortælle om arbejdet med det australske, evidensbaserede familieprogram Stepping Stones. , som med succes er blevet afprøvet i danske familier. Programmet nedbringer stress- og konfliktniveauet i familien, og der bliver mere overskud til aktiviteter, også uden for hjemmet.

Greve Kommune fortæller om udviklingen og afprøvningen af et terapeutisk forløb til forældre til børn, der for nylig er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Formålet med indsatsen er at forebygge problemer i familierne, klæde forældrene bedre på til at mestre udfordringer i hverdagen og mindske stress. 

Socialstyrelsen vil holde oplæg om et forældrekursus, der også er blevet udviklet og afprøvet i mestringsprogrammet. Gennem en række undervisningsgange med tre faste temaer for hele familien skal forløbet med forældrekursus styrke familier med børn med handicap og øge trivslen og skabe en positiv samarbejdsrelation mellem familie og kommune.

Familier, der har deltaget i indsatserne, vil dele deres oplevelse af, hvordan Stepping Stones eller et terapeutisk forløb har hjulpet hele familien til en bedre hverdag.

Praktiske oplysninger

Dagen er gratis og tiltænkt ledere, fagfolk og brugerorganisationer i den kommunale forvaltning på familie- og handicapområdet.

Inspirationsmødet afholdes af Socialstyrelsen, Greve Kommune og Københavns Kommune.

Læs mere og tilmeld dig inspirationsmødet i København senest 17. september 2018

Se projektbeskrivelsen for mestringsprogrammet "Mere støtte til familier med børn med handicap"

Læs evalueringen af mestringsindsatserne

Senest opdateret 04-09-2018

Kontakt

Dorthe Bevensee
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her