Inspirationsmøde: En tidligere forebyggende indsats

12-03-2018

Kom til Socialstyrelsens inspirationsmøde 30. april 2018 og hør om forebyggelse og sammenhæng i indsatsen for børn og unge. Vi har særligt fokus på den udførende praksis. Ny tilmeldingsfrist: 17. april.

Socialstyrelsen afholder igen et gratis inspirationsmøde for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Arrangementet er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats og for dem, der allerede er i gang.

Inspirationsmødet holdes 30. april 2018 kl. 9.00-13.30 på First Grand Hotel i Odense. 

Kerneelementer i en forebyggende praksis

Mødet giver inspiration målrettet ledere og medarbejdere fra udførerområdet ift. at arbejde ud fra det forebyggende mindset i tilbud og indsatser under Serviceloven. Mange kommuner er godt på vej på området, men kan have brug for input til at komme videre og blive skarpere på, hvad det vil sige at arbejde forebyggende i netop deres lokale kontekst. 

På dagen sætter vi fokus på kernelementerne i en forebyggende indsats og kommer rundt om både konkret praksis, teori og forskning. Oplægsholderne er fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), Københavns Kommune og Socialstyrelsen og vil fortælle om bl.a. praktiske erfaringer og konkrete metoder i arbejdet. 

Praktiske oplysninger

Arrangementet er målrettet medarbejdere og ledere fra udførerområdet, fx familiehuse, opholdssteder og institutioner. Det kan fx dreje sig om socialpædagoger, familiebehandlere og udviklingskonsulenter. Regionale og private leverandører og faglige organisationer er også meget velkomne.

Fordelingen af pladser sker efter først til mølle-princippet.

Tilmelding senest 17. april 2018 (Dato ændret).

Program, tilmelding og yderligere oplysninger  

 

 

 

Senest opdateret 11-04-2018

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent

Konference 6. juni

Se også konferencen om 3 kommuners egne erfaringer med tidlig forebyggelse på børneområdet.

Læs om inspirationsmødet 30. april

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her