Informationsmøde: Sociale investeringspuljer på hjemløseområdet

04-05-2018

Socialstyrelsen inviterer alle kommuner til et gratis informationsmøde den 7. maj i Odense. Kom og hør om 2 ansøgningspuljer til social investering på hjemløseområdet. Ansøgningsmaterialet forventes udmeldt ultimo uge 18.

I forbindelse med initiativet ”Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed” udmønter Socialstyrelsen i 2018 to ansøgningspuljer om social investering på hjemløseområdet. Der afholdes et informationsmøde om puljerne kommuner om eftermiddagen den 7. maj 2018.

Puljerne udmøntes i oktober 2018 med projektopstart 1. november 2018.

De to puljer

Puljerne til social investering er:

 • Social investeringspulje på hjemløseområdet

  Formålet er at støtte initialomkostninger ved kommunernes omlægning mod en forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Ansøgningspuljen er på 32,5 mio. kr. Det forventes, at 10 – 15 kommuner vil kunne modtage støtte fra puljen.
 • Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

  Formålet er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse. Ansøgningspuljen er på 19,5 mio. kr. Det forventes, at 5 kommuner vil kunne modtage støtte fra puljen.

Det kan du høre om på mødet

På mødet vil der være mulighed for at høre mere om ansøgningspuljerne og stille spørgsmål. Mødet er mest relevant for medarbejdere og ledere i kommuner, der har konkret interesse i at søge en af de to ansøgningspuljer eller dem begge.

Hør om:

 • Baggrunden for puljerne
 • Formålet med social investering på hjemløseområdet
 • Krav til ansøgning, tildelingskriterier mv.
 • Hvad gives der støtte til
 • Selve ansøgningsprocessen, frist mv.
 • Samarbejde med Socialstyrelsen og ekstern leverandør i projektperioden.

Det samlede ansøgningsmateriale er udmeldt på Socialstyrelsens tilskudsportal ultimo uge 18.

Praktiske oplysninger

Informationsmødet afholdes 7. maj 2018 kl. 13.00 - 16.00 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48.

Det er gratis at deltage. Hver kommune må max. tage to deltagere med.

Tilmelding skal ske senest søndag den 6. maj 2018.

Tilmelding og program for informationsmødet om sociale investeringspuljer

Nyheden er opdateret 2. maj 2018 og igen 4. maj .

 

Senest opdateret 04-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her