Høring om bekendtgørelse om ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer

21-03-2018

Ansøgningspuljer under udlodningsloven udmeldes fremover via bekendtgørelser. Udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer er derfor netop blevet sendt i høring på Høringsportalen.

I december 2017 vedtog Folketinget en ny udlodningslov. Udlodningsloven er den lov, der bestemmer, hvordan overskuddet fra de danske spil og lotterier skal fordeles til det frivillige foreningsliv. I forlængelse af den nye lov udmelder Socialstyrelsen fremover udlodningsmidler via bekendtgørelser, ligesom Socialstyrelsens andre ansøgningspuljer.

Bekendtgørelse til ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer blev sendt i høring på høringsportalen fredag den 16. marts 2018. Høringsperioden er på 4 uger, hvor interessenter kan afgive høringssvar til Socialstyrelsen.

Justering af kriterier

I forlængelse af den nye udlodningslov er udmøntningspraksissen for ansøgningspuljen blevet gennemgået for at sikre, at udmøntningen fortsat er tidssvarende og sker på bedst mulige vis ift. formålet med ansøgningspuljen.

Potentielle ansøgere skal være opmærksomme på, at der i den forbindelse er blevet justeret i ansøgningspuljens kriterium for dokumentation af, om ansøger er en landsdækkende organisation. Dokumentationskravet for, om ansøger er landsdækkende er blevet gjort mere tidssvarende, hvilket fremgår i bekendtgørelsesudkastet.

Udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen 

Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes senest 13. april kl. 12.00 til jult@socialstyrelsen.dk med kopi til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

 

 

 

Senest opdateret 21-03-2018

Kontakt

Julie Tang
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her