Høring og dialogmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

03-12-2018

Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen løber fra den 8. januar til den 30. januar 2019. Få mere at vide på vores dialogmøde den 9. januar 2019.

Socialstyrelsen annoncerer den årlige skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden fra den 8. januar til den 30. januar 2019.

Skriftlig høring om målgrupper og indsatser

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er behov for en øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner i en eller flere regioner – en såkaldt central udmelding. 

De centrale udmeldinger skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner.

Under høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til Socialstyrelsens vurdering af, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og et eventuelt behov for centrale udmeldinger. Der skal bruges et særligt skema til afgivelse af høringssvar.

Dialogmøde den 9. januar om høringen

Som optakt til høringen afholder Socialstyrelsen et dialogmøde for bruger- og interesseorganisationer. Her kan man høre om rammerne og processen for dette års høring. Der er gratis adgang.

Dialogmødet finder sted den 9. januar 2019 kl. 10 - 13 i Odense.

Der er tilmeldingsfrist den 19. december 2018.

Tilmelding og yderligere oplysninger om dialogmødet den 9. januar.

Mere viden om National Koordination

Arbejdet med centrale udmeldinger foregår i regi af Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur. Socialstyrelsen bidrager herigennem til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via vidensopbygning og monitorering.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur her

Senest opdateret 03-12-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her