Høring: Bekendtgørelsen om ansøgningspuljen SærligSoc

22-05-2018

Der er sket væsentlige ændringer i ansøgningspuljen til særlige sociale formål – SærligSoc. Ændringerne fremgår af bekendtgørelsesudkastet, som netop er sendt i høring på Høringsportalen. Alle interessenter kan komme med høringssvar. Høringsperioden slutter 19. juni.

Ansøgningspuljen til særlige sociale formål – SærligSoc - har eksisteret i mange år, og mange foreninger har gennem årene modtaget tilskud fra SærligSoc til borgernære aktiviteter for mennesker med sociale problemstillinger.

Er jeres forening potentiel ansøger, skal I være opmærksomme på, at der er sket væsentlige ændringer i ansøgningspuljen. Ændringerne fremgår af bekendtgørelsesudkastet, som alle interessenter nu kan komme med høringssvar til.

Hvad er ændret – og hvorfor?
SærligSoc har hidtil haft et bredt formål, og støtten har været tildelt til forskelligartede projekter inden for seks støttekategorier. Nu er der blevet justeret i ansøgerkredsen, og de tidligere kategorier er udgået.

Fremover vil ansøgningspuljen være tematiseret og rettet mod organisationer og foreninger, der enten er landsdækkende, har et landsdækkende sigte eller dækker et større geografisk område.

Ændringerne er sket som følge af den nye udlodningslov, Folketinget har vedtaget i december 2017. Udlodningsloven bestemmer, hvordan overskuddet fra de danske spil og lotterier skal fordeles til det frivillige foreningsliv, og den har bl.a. ændret rammerne for finansieringen af SærligSoc markant.

Den nye lov betyder også, at Socialstyrelsen fremover udmelder udlodningsmidler via bekendtgørelser, ligesom Socialstyrelsens andre ansøgningspuljer bliver.

Praktiske oplysninger om høringen
Udkastet til bekendtgørelse for puljen SærligSoc er sendt i høring på Høringsportalen tirsdag den 22. maj 2018. Høringsperioden er på 4 uger, hvor interessenter kan afgive høringssvar til Socialstyrelsen.

Læs udkastet til bekendtgørelsen for SærligSoc på Høringsportalen

Eventuelle høringssvar sendes senest 19. juni kl. 12.00 til hgad@socialstyrelsen.dk med kopi til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

Læs mere om ændringerne i udlodningspuljerne og den nye finansiering

 

Senest opdateret 22-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her