Hør om MOVE – rusmiddelbehandling til unge

19-12-2018

MOVE er en struktureret indsats til unge, der har et behandlingskrævende stofmisbrug. Socialstyrelsen holder informationsmøder om den evidensbaserede metode den 5. og 7. februar 2019.

Socialstyrelsen inviterer til to informationsmøder om MOVE-metodens indhold og resultater. Vi fortæller også om, hvordan I kan komme i gang med at anvende MOVE i rusmiddelbehandlingen til unge, herunder muligheden for at modtage kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen.

Informationsmøderne afholdes i Fredericia den 5. februar og i København den 7. februar 2019. Møderne har samme indhold, så I kan deltage der, hvor det passer bedst.

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) har vist bemærkelsesværdigt gode resultater i den individuelle, ambulante behandling af unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug.

MOVE bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50 procent af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37 procent af de unge i anden behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet.

Hvad er MOVE?

MOVE er den mest effektive af fire indsatser, som blev afprøvet i forbindelse med ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet” (2014-18).

Samtalemetoderne i indsatsen er en struktureret kombination af Den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi. Metoderne suppleres med en række strukturelle behandlingselementer som opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser om behandlingssamtaler, skriftlige statusbreve og behandlingsplaner, hvor behandlingsmål formuleres sammen med den unge.

MOVE er desuden en tidsafgrænset behandling, hvor der bl.a. arbejdes med systematisk screening, mål, faste dagsordner og hjemmeopgaver.

Der kan læses mere om resultaterne af MOVE (MI/KAT-GO) i:

Evalueringen: "Behandling af unge der misbruger stoffer"

Se SØM-beregning af MOVE-metoden  (MI/KAT-GO)

Praktiske informationer om informationsmøderne

Målgruppen for møderne er beslutningstagere, ledere og medarbejdere, som arbejder med rusmiddelbehandling for unge.

Sidste frist for tilmeldingen er den 21. januar 2019. Det er gratis at deltage.

Informationsmøde i Fredericia den 5. februar – tilmelding, program og yderligere info

Informationsmøde i København den 7. februar – tilmelding, program og yderligere info

Senest opdateret 19-12-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her