Har du overvejet en socialfaglig masteruddannelse med fokus på ledelse?

10-04-2018

Ønsker du at udvikle dine kompetencer indenfor udvikling og ledelse på socialområdet? Så er det måske noget for dig at tage en masteruddannelse i udsatte børn og unge. Socialstyrelsen yder deltagerstilskud. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2018.

Socialstyrelsen tilbyder en masteruddannelse i udsatte børn og unge med fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere den socialfaglige praksis.

Temaer i undervisningen er blandt andet det kommunale ansvar, viden om udsatte børn og unge, lovgivning på området, organisering, styring og socialfaglig ledelse. På uddannelsen er der et særligt fokus på, hvordan læring omsættes i egen praksis.

Masteruddannelsens målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11. Det kan være børne- og familiechefer, faglige ledere, faglige konsulenter og erfarne sagsbehandlere i de kommunale børne- og familieafdelinger.

Det kan også være ledere af leverandørområdet i kommunerne, ledere af opholdssteder og døgninstitutioner eller medarbejdere, der i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med ledere og sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger.

Er du i tvivl om du er i målgruppen for uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte uddannelsesleder Betina Jacobsen på betina@socsci.aau.dk for at høre nærmere.

Mulighed for deltagertilskud

Master i Udsatte Børn og Unge er en toårig deltidsuddannelse opdelt i fire semestre, der hver varer et halvt år. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Der er ét årligt optag på uddannelsen, som udbydes skiftevis i Aalborg og København. I efteråret 2018 udbydes uddannelsen i København. Ansøgningsfrist: 1. juni 2018.

Deltagerprisen for den samlede uddannelse er 40.000 kr., svarende til en tredjedel af uddannelsens pris. Socialstyrelsen betaler de resterende to tredjedele.

Læs mere om uddannelsens form og mulighederne for tilskud

Socialstyrelsens øvrige uddannelsestilbud

Socialstyrelsen tilbyder også deltagertilskud til en diplomuddannelse på børne- og ungeområdet, hvor de studerende får styrket deres viden og får en mere reflekteret og analytisk tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet og underbygger det tværprofessionelle samarbejde.

Læs mere om diplomuddannelsen

Socialstyrelsen tilbyder desuden en lang række forskellige kurser i regi af Børnekataloget. Her findes bl.a. kurser om lovgivning, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet. Undervisningen foregår i regi af VIA University College.

Læs mere om Børnekataloget og se de mange kursusmuligheder på VIAs hjemmeside

Senest opdateret 10-04-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her