Har du husket at indstille den bedste dagpleje eller daginstitution til Årets Dagtilbud 2018?

06-08-2018

Du kan stadig nå at indstille den bedste dagpleje eller daginstitution til prisen ”Årets Dagtilbud 2018”. Med Dagtilbudsprisen sætter Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA fokus på det pædagogiske personales vigtige arbejde. Indstillingsfristen er den 26. august.

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde.

Temaet er i år valgfrit.  Prisen tildeles en daginstitution eller dagpleje, som har udmærket sig ved at levere høj pædagogisk kvalitet inden for et konkret tema som indstiller selv vælger. Eksempler på temaer kunne være forældresamarbejde, fysiske læringsmiljøer eller børneperspektiver.

En daginstitution eller dagplejer indstilles ved, at der udfyldes et særligt skema, hvor det pædagogiske arbejde inden for det valgte tema beskrives.

Fristen er den 26. august, så du kan stadig nå at indstille det dagtilbud, du synes, fortjener prisen.

Læs mere om Årets Dagtilbud 2018 og find indstillings- og vejledningsmaterialet

Praktiske oplysninger

Prisen uddeles af børne- og socialministeren i november 2018. Gode eksempler fra alle indstillede dagtilbud vil blive præsenteret til inspiration for alle.

Alle kan indstille et dagtilbud (dagpleje eller daginstitution) til Årets Dagtilbud, fx forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.

Senest opdateret 06-08-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her