Handicappuljen 2018

17-01-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende (Handicappuljen). Ansøgningsfrist: 26. februar 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 12,5 mio. kr., som skal sikre koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende (Handicappuljen). I forhold til udmøntningen af ansøgningspuljen i 2017 skal ansøgere være opmærksomme på, at søskende i 2018 indgår som en del af målgruppen.

Med ansøgningspuljen kan ansøgere søge om støtte til at afholde koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed. Konkret kan der bl.a. søges om støtte til omkostninger til oplægsholdere, hjælpere og  kost og logi.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg, som består af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Målgruppe

Målgruppen er handicappede børn og unge under 25 år samt deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 26. februar 2018 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger.
Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.  

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 17-01-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her