Handicap 2018: Borgerperspektiver

01-03-2018

Socialstyrelsen og COK afholder igen en national handicapkonference, der i år sætter fokus på borgerperspektiver. Vær med 25. april, hvor vi bl.a. skal høre om deltagelse, samskabelse og den internationale handicapforskning. Programmet er nu er færdigt, og du kan tilmelde dig sessionerne.

Socialstyrelsen og COK afholder igen i 2018 en national konference om handicap, denne gang med særligt fokus på borgerperspektivet.

Og hvordan står det egentlig til med borgerperspektivet på handicapområdet? Hvad betyder det, og hvad kan det betyde at have et klart borgerperspektiv i den sociale tilgang til handicap? Det er blot nogle af de spørgsmål, der sætter scenen for årets konference.

Vi har tidligere forhåndsannonceret konferencen. Nu foreligger det endelige program, og man kan tilmelde sig sessionerne.

Mød bl.a. Tom Shakespeare

På dagen kan man bl.a. høre professor Tom Shakespeare, der både er oplægsholder i plenum og vært for en session. Tom Shakespeare, der er ansat ved University of East Anglia, er en af de helt centrale figurer indenfor international, social handicapforskning og kendt som en blændende formidler. 

En anden oplægsholder er den svenske forsker Per-Olof Hedvall, som er lektor ved Lunds Universitet og i en årrække har beskæftiget sig med design af deltagelse og tilgængelighed. At kunne være til stede på lige fod som andre er en væsentlig forudsætning for deltagelse og inklusion, men hvordan understøtter vi design heraf og gør betingelserne for deltagelse almengyldige?

Endelig er vi rigtig glade for at kunne præsentere Anne Tortzen, som har skrevet Danmarks indtil videre eneste ph.d.-afhandling om samskabelse i kommunale rammer. Anne Tortzen kommer fra Center for Borgerdialog.

Praktiske oplysninger
Konferencen afholdes den 25. april 2018 kl. 09.00-16.00 på Comwell Middelfart. Det koster 1.875 kr. (ekskl. moms) at deltage.

Tilmeldingsfristen er 23. marts, og tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Du kan læse meget mere om konferencen på COKs hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig og finde programmet.

Senest opdateret 01-03-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her