Giv input til forenkling og forbedring af tilskudsområdet

22-05-2018

Det statslige støtte- og tilskudssystem på det frivillige sociale område skal gennemses. Deltag i Socialstyrelsens spørgeskemaundersøgelse og kom med input til, hvordan det kan gøres nemmere at søge, administrere og afrapportere ansøgningspuljer og driftsstøtte.

Det skal være nemmere og mere gennemskueligt for det frivillige Danmark at få støtte og tilskud fra staten.

Derfor inviterer Socialstyrelsen frivillige sociale foreninger og organisationer til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor man kan komme med input og forslag til, hvordan det kan gøres enklere og nemmere at søge, administrere og afrapportere på tilskud fra Socialstyrelsen.

Frist forlænget til 1. juni

Bemærk! Fristen for at svare på spørgeskemaundersøgelsen er forlænget til udgangen af 1. juni. 

Baggrund for undersøgelsen

Som led i regeringens ”Strategi for et stærkere civilsamfund” har børne- og socialminister Mai Mercado nedsat en arbejdsgruppe.

Formålet er dels at afdække, hvordan den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område i højere grad kan understøtte, at flest mulige kræfter kanaliseres til indsatser i frivillige sociale organisationer og foreninger. Og dels at sikre proportionalitet mellem krav forbundet med offentlige bevillinger og foreningens eller bevillingens størrelse.

Arbejdsgruppens medlemmer består af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet.

Socialstyrelsen gennemfører i den forbindelse en procesanalyse, som skal kaste lys over, hvor der kan forbedres og forenkles. Spørgeskemaundersøgelsen er et vigtigt led i denne analyse, og vi håber derfor, at så mange som muligt vil deltage og hjælpe os med at pege på de elementer/processer i tilskudsadministrationen, der opfattes som uhensigtsmæssige eller bureaukratiske.

Socialstyrelsen opfordrer til, at man orienterer sig i vejledningen (følgebrevet), inden man udfylder spørgeskemaet.

Følgebrev med vejledning til spørgeskemaundersøgelsen (pdf)

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen

Se pressemeddelelsen på Børne- og Socialministeriets hjemmeside

Publiceret første gang 14. maj 2018. Opdateret 28. maj med oplysning om forlænget svarfrist.

 
 
Senest opdateret 28-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her