Genudbud: Udvikling og evaluering af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

28-05-2018

I forbindelse med Socialstyrelsens projekt ”Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed” udbydes en udviklings- og evalueringsopgave. Der er tale om et genudbud af opgaven. Tilbudsfristen er den 29. juni 2018.

Socialstyrelsen gennemfører et projekt om forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed, der er mellem 16 og 30 år og viser tegn på mistrivsel og sociale problemer. Projektet vil foregå i samarbejde med 2 - 4 kommuner.

Formålet er at modne kvalificerede forebyggende metoder og indsatser til unge i målgruppen og dermed fremme trivsel og social inklusion. Projektet er en del af Udviklings- og investerings­programmet på voksenområdet (UIP).

I forbindelse med projektet udbydes en udviklings- og evalueringsopgave. Opgaven har tidligere været udbudt, men blev annulleret. Den udbudte opgave er ikke ændret i forhold til den tidligere udbudte opgave.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal løse følgende 6 delopgaver:

  • Udarbejde og løbende justere indsatsbeskrivelser for en til flere forebyggende indsatser.
  • Understøtte kommunerne i at videreudvikle deres indsatser med udgangspunkt i faglig ekspertviden,  forskningsbaseret viden og kommunernes egne erfaringer.
  • Undervise fagprofessionelle i registrering og anvendelse af dokumentation på borgerniveau.
  • Understøtte kommunernes kapacitet til at implementere og fortsat forbedre de videreudviklede indsatser.
  • Gennemføre først en formativ evaluering og derefter en summativ evaluering af indsatsernes virkning, implementering og økonomi.
  • Udarbejde et indsatskatalog til de en til flere forebyggende indsatser, som har  potentiale til at blive afprøvet i andre kommuner.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Beløbsrammen er 2,7 millioner ekskl. moms.

Opgaven skal leveres i perioden fra 1. september 2018 til 31. december 2020.

Der er frist for indgivelse af tilbud den 29. juni 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

 

Senest opdateret 28-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her