Forlænget ansøgningsfrist for pulje om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

31-10-2018

Ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap er tidligere blevet genudmeldt. Ansøgningsfristen er blevet forlænget til den 7. november 2018 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har forlænget ansøgningsfristen for den genudmeldte pulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap til den 6. november.

Tilskudsportalen har været lukket ned i en kortere periode, hvor det ikke har været muligt at ansøge. Nu er portalen imidlertid blevet åbnet igen, og det er igen muligt at søge Socialstyrelsens ansøgningspuljer.

Ansøgningspuljen blev oprindeligt udmeldt i juni 2018 med en bevillingssum på 8,4 mio. kr. Socialstyrelsen modtog dog færre ansøgninger end forventet, og derfor er der efter udmøntningen af puljen fortsat midler tilbage. Puljen blev derfor genudmeldt 2. oktober for at give ansøgerkredsen mulighed for at søge de overskydende midler.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge med handicap, primært børn og unge med kognitive handicap som fx ADHD, autisme, kommunikationsvanskeligheder og udviklingshæmning.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for den genudmeldte pulje er netop blevet forlænget til 7. november kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer. Organisationer, der ansøgte i første ansøgningsrunde og fik afslag, er velkomne til at ansøge igen med en ny ansøgning. Ansøgningen vil i så fald blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Der gøres opmærksom på, at portalen ikke er optimeret til visning på alle typer mobile enheder. Red.


 

Senest opdateret 31-10-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her