Få støtte til implementering af metoden Social Færdighedstræning

21-02-2018

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden Social Færdighedstræning i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder. Støtten gives til gruppeforløb. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden Social Færdighedstræning til gruppeforløb med borgere og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere og et introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsen af Social Færdighedstræning er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller lignende tilbud. Støtten gives til gruppeforløb.

Om metoden Social Færdighedstræning

Social Færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at forbedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler og træne borgerens sociale handlekompetence. Et forløb i Social Færdighedstræning gives som et sammenhængende undervisningsforløb og varer 9 måneder.  

Læs mere om metoden Social Færdighedstræning

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge  om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Social Færdighedstræning

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

Senest opdateret 21-02-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her